Jako wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Patron Honorowy - w imieniu organizatora - serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Senioriadę, która odbędzie się w dniach 22-23 września br. w Zamościu - plakat ze szczegółowym programem w załą

Jako wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Patron Honorowy  - w imieniu organizatora - serdecznie zapraszam na Ogólnopolską Senioriadę, która odbędzie się w dniach 22-23 września br. w Zamościu - plakat ze szczegółowym programem w załączeniu.  Ww. wydarzenie objęte zostało także Honorowym Patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem Poseł na Sejm RP  Sławomir Zawiślak

Plakat Senioriada