• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Rada Miejska w Tyszowcach

Rada miejska - organ stanowiący i kontrolny gminy.

W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący oraz, w liczbie od 1 do 3, wiceprzewodniczący. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Stefan Henryk Medak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Kawałko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Marszalec

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Cisak

Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Lipka

Członek Komisji Rewizyjnej - Wiesława Sawińska

Członek Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Jan Padyjasek

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Jan Andrzej Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Antoni Czarnecki

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Zenon Dziuba

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Andrzej Szachnowski

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Mirosław Krzysztof Wronka

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Alicja Maria Lis

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Grażyna Teresa Barańska

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Robert Ignacy Kozłowski

i